All Bluestorm Systems, s.r.o. Bluestorm Systems, s.r.o.!

Aktuality

August 4, 2014
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. rozširuje ponuku programátorských služieb o Mobilné aplikácie.
Jún 1, 2013
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. rozširuje ponuku programátorských služieb o technológie WMS a WFS.
September 1, 2012
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. spúšťa Cloudovú službu CKIP.
Jún 30, 2011
Spoločnosť Bluestorm Systems, s.r.o. implementovala komplexný systém manažérstva kvality ISO 9001:2008.

Ponuka nasich sluzieb

 • Business Consulting

  V rámci svojich služieb poskytujeme:
  - analýzu, návrh a implementáciu procesného riadenia vrátane zavedenia    potrebných podporných nástrojov
                       - Business process reengineering
                       - Optimalizáciu interných nákladov
                       - Optimalizáciu organizačnej štruktúry
                       - Ďalšie odborné analýzy šité na mieru klienta


 • Developement a podpora webových a mobilných aplikácií

  V rámci svojich služieb poskytujeme:
  - analýzu, návrh, vývoj a implementáciu Informačných systémov šitých        na mieru zákazníka, včítanie držania služieb podpory
                       - Performance a záťažové testy
                       - Bezpečnosť sietí a informačných systémov
                       - Vývoj Mobilných aplikácií
                       - Služby Cloud Computing


 • Vzdelávanie

  V rámci svojich služieb poskytujeme odborné školenia a vzdelávacie kurzy zamerané na:
  - Jazykové vzdelávanie
                       - Manažérske vzdelávanie
                       - Počítačové zručnosti
                       - Monitoring vozidiel
                       - Ďalšie odborné vzdelávanie šité na mieru klienta