All Bluestorm Systems, s.r.o. Bluestorm Systems, s.r.o.!

Kontaktné údaje

Sídlo spoločnosti
Bluestorm Systems, s. r. o.
Bieloruská 64
821 06 Bratislava
Fakturačné údaje
IČO: 44 688 474
DIČ: 2022796083
IČ DPH: SK2022796083
Bankové spojenie
Banka: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2617263600/1100
Spoločnosť zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo: 57580/B

Kontaktujte nás